Katalog Kategori Majalah

Selain menyediakan buku bacaan dalam bentuk buku, Bukukita.com juga menyediakan terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik dan pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca yang dikemas dalam majalah.
Majalah yang disediakan di bukukita.com biasanya terbit setiap dua minggu atau satu bulan.